Knutbys historia

Bennebols Bruk

Av Inger Ärlemalm

I Bennebols masugn tillverkades tackjärn 1683-1884. Det var tillgången till orörd skog, fallet i Rörsjöån mellan Rörsjön och Norrsjön samt goda vattenvägar som lockade riksamiral Stenbock att bygga en masugn i Bennebol.
Läs mer....

Landskapsutveckling i Knutby socken

Av Mats Lindh

Knutby är en mycket gammal kulturbygd. Här har människor bott och levt sedan järnåldern. Vad vi i dag ser är resultatet och fortsättningen av en mycket lång historia som startade redan under forntiden. I dagens hektiska tidevarv kan det ibland vara svårt att stanna upp och fundera över varför saker och ting ser ut som det gör i vår närmaste omgivning. Det är viktigt att känna till sin historia för att förstå nuet och för att kunna se framåt, även på det lokala planet!
Läs mer...

Striden vid Knutby kyrka 1469

I krönikor och folktraditionen

Av Hans Gillingstam

Hösten 1469 gjorde det svenska unionspartiet uppror mot konung Karl Knutsson som två år tidigare för fjärde gången kommit till makten i Sverige. Ledarna för resningen voro denna gång Erik Karlsson (Vasa), Trotte Karlsson (Eka-ätten), Erik Nilsson (Oxenstierna) och den på Mörby i Roslagen bosatta Johan Slaweka, samtliga bekanta från de tidigare partisantriderna i landet.
Läs mer...