Knutby Skola & Fritidshem

Knutby skola byggdes på 50-talet som ersättning för Gamla skolan.
Knutby gamla skola fungerade under en tid som gymnastiksal men är numera pizzeria.

  • Skolan har ca 185 elever F-klass (förskoleklass) - åk 6.
  • Skolan har totalt 30 personer anställda, inkl fasta vikarier.
  • Skolan har ett stort geografiskt upptagningsområde, vilket medför att 50 % åker skolskjuts.
  • Skolbarnsomsorgen (SBO) har öppet 6.00 - 18.00.
  • Kontaktperson:
    Anders Bjurhammer 0174-27 00 81
  • Skolans egen hemsida hittar du här.