Knutby Gamla Skola - Kyrkbacksskolan från 1840-talet

År 1842 kom folkskolestadgan till i Sverige. Därmed måste varje socken ordna med allmän skolgång!

Skolan byggdes troligen under 1840-talet. Bilden ovan är från 1890-talet. Det fanns endast en skola i socknen från början.

F.d. dragonkorpralen Johan August Hjelm i Åsby-född 20/2 1859 berättar vid en intervju på 1950-talet.
- Jag började skolan år 1866. Den låg vid Kyrkbacken och var den enda skolan i hela socknen. Skolläraren och klockaren hette Berlin. Han var en hård och brutal lärare,som alltid använde rottingen vid minsta förselse. Vid läxförhören fick man gå fram och stå inför honom. Kunde man inte läxan, som ofta berodde på skräck för honom, brukade han rottingen, så blodvite uppstod. Sen fick man stå resten av skoldagen i gången mellan bänkarna. Skolan började kl. 8 på morgonen och slutade när det klämtade i klockstapeln på kyrkbacken eller vid mörkrets ingång.

Ventilationen av skolsalen var ordnad på så sätt, att mitt i salen fanns en fyrkantig lucka, från vilken det ledde en trumma upp genom yttertaket, där det slutade med en huv. Att det blev en förtätad atmosfär i skolsalen, är lätt att förstå, då det var 90 till 100 barn eller med andra ord alla Knutbys skolpliktiga barn församlade i samma lokal.

När det blev för outhärdligt, brukade Berlin säga "öppna fislucka." I undervisningen ingick även exercisövningar med gevär på skolgården. Jag var mycket duktig i den undervisningen och blev ganska snart utnämnd till biträdande lärare eller någon slags korpral.

Huset fungerade som skola till i början på 1950-talet, då en ny skola byggdes på nuvarande plats.