Kommuninfo

I Knutby finns: 0 - 6 skola med fritidshem
Daghemmet Lustigkullen
Brandkår
Husläkarmottagning och Bibliotek
Det finns även en föräldradriven förskola - Kråkskogen
   
Här hittar du mer information om Uppsala Kommuns översiktsplan.
De två sista sidorna i det här dokumentet handlar om Knutby.