Knutbys plats på kartan
©Knutby Data & Teknik
Produktion:
Micael Rydstedt

Knutby, församling i östra Uppland, ca 40 km öster om Uppsala. Här finns en tornlös salkyrka från 1200-talet med rika kalkmålningar från 1400-talet och ett äldre lager bevarat under.
Källa: Bonniers Lexikon