Barnverksamheten i Knutby församling

Verksamheten består av fem barngrupper indelade efter olika åldrar:

  • Små o Stora - för barn 0-6 år tillsammans med mamma eller pappa. Fri lek, pyssel och gemensamma lekar.
  • Musiklek - anpassat för barn 0-3 år, med sång och musik som inriktning, äldre syskon är också välkomna.
  • Barntimmar - för barn 4-5 år. Pyssel och gemensamma lekar.
  • Miniorer / Mariakör - för skolbarn 6 och 7 år. Pyssel och gemensamma lekar samt körövning.
  • Juniorer / S:t Martinskören - för skolbarn 8, 9 och 10 år.  Pyssel och gemensamma lekar samt körövning.

I alla grupper har vi en samling där vi läser "dagens text", diskuterar tillsammans och sjunger.
Vi läser också ur Barnens bibel i de större grupperna.

Pyssel och gemensamma lekar ingår i alla grupper utom Musikleken som enbart innehåller sång och sånglekar

Ca. en gång i månaden har vi familjegudstjänst där barngrupperna medverkar med bl. a. sång och drama. Vissa bibeltexter illustreras med målningar som barnen gör och de är sedan med och berättar om dem i gudstjänsten.