Bild av Kyrkbacken i Knutby från början av 40-talet.

Kortet är taget med Kyrkbacksvägen slingrande från den plats där skolans busshållplats ligger i dag.