050528 Panikteatern
spelade upp Tjechovs Frieriet i Knutbygården

I rollerna:
Stefan Stefanovitj, Godsägare - Ronald Brandel
Natalja Stepanova, Hans dotter - Maud Nyberg
Ivan Vasiljevitj Lomov, Hans granne - P-A Strand
Som pigor och drängar:
Anneli Sandberg, Thomas Brandt, Margareta Crondahl och Anita Winge
För maten stod Eva Pousette
Vi ca. 55 som var där hade vansinnigt roligt.
Arrangerade gjorde:
Studieförbundet Vuxenskolan, Knutby Kulturförening och Knutbygården

Free JavaScripts provided
by The JavaScript Source