Medlem i SRF - Sveriges Redovisningskonsulters Förbund

Behöver Du hjälp med ekonomiska frågor

FÖRETAGARE:

Jag tar hand om din bokföring, moms, löner, deklarationer,
årsredovisningar, betalningar m m, det som behövs.
Du får tid att ägna Dig åt det Du är bra på.

Krusells Ekonomiservice
Fredriksberg, 740 12 KNUTBY
0174-412 12        

inger.krusell@telia.com

Jag finns på hemmaplan nära Dig